Werkervaring

TIJL UILENSPIEGEL 2017- 2020​

In het eerste en het tweede jaar 1 studiedag verzorgd over hoe oprecht met kinderen in gesprek te gaan. Hierna is men gaan oefenen in 2 sessies. Sessie 1: de leerkracht is observant wanneer ik met een kind in gesprek ga. Sessie 2: de leerkracht gaat zelf in gesprek en ik ben de observant dit gebeurde in sessie 1 in een aparte ruimte, in sessie 2 in de groep tijdens de les. Van beide sessies wordt een geluidsopname gemaakt. Elke leerkracht heeft geoefend in de praktijk.

In de derde jaar doelgerichte gesprekken voeren. Aan de hand van een vast format gaan de leerkracht in gesprek m.b.t. individuele doelen van kinderen. Tijdens bouwoverleg is afgestemd hoe men dit organisatorisch voor elkaar kan krijgen en hoe men gaat registreren en wanneer men gaat vaststellen met de kinderen wat de doelen worden. Tijdens de werkperiode vinden de coachgesprekken plaats en de opbrengst wordt structureel gemeten. Het effect van goede reflectiegesprekken blijkt essentieel voor een gemotiveerde en gefocuste werkhouding.

LEO 2018-2019

Begeleiden leerkracht in genieten van onderwijs en niet zwichten onder de tijd- en werkdruk. Persoonlijke begeleiding van een leerkracht om efficiënt om te gaan met zijn tijd. Prioriteiten stellen en organisatie op orde. Meer zelfstandigheid van de kinderen zorgt voor minder werkdruk. Dit alles door inzicht te krijgen in eigen functioneren met behulp van beeldopnames.

Het Talent 2016-2019

Met het team van basisschool het Talent de pedagogische voorwaarden opgesteld aan de hand van vernieuwend onderwijs. Door de ruimtes op school anders in te delen waren er ook andere coachmiddelen nodig. Zoals feedup feedback en feedforward gesprekstechnieken en reflectiemiddelen en gesprekken. Met behulp van teamtrainingen en individuele begeleiding tijdens gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders zijn de leerkrachten competenter geworden in het afstemmen tijdens een gesprek en zo meer betrokkenheid en hogere opbrengsten te bereiken in het werkproces zowel op pedagogisch als didactisch niveau. Door positief met elkaar te spreken en belangstelling te tonen voor elkaars werkwijzen is de relatie en de sfeer in de school verbetert. Het flexwerken is goed ontwikkeld hierdoor en men leert en leent van elkaar in een open sfeer. Het aanspreken van elkaar is makkelijker geworden en dit komt de relatie en de ontwikkeling van het team ten goede.

Kindercoaching 2013-2020

Zowel in mijn praktijk aan huis als op verschillende scholen word ik voor kortdurende trajecten ingehuurd om met kinderen 1 op 1 aan de slag te gaan. Op het gebied van faalangst, teruggetrokken gedrag, piekeren, onzekerheid, dominant gedrag, druk gedrag, pesten, onzekerheid, fixed mindset word ik ingezet. Ook kan ik de leerkracht helpen een neutraal beeld van het kind te vormen waardoor er weer met nieuwe energie naar het kind en zijn gedrag kan worden gekeken.

Positief communiceren met kinderen 2016-2020

Bijscholing van 12 uur voor leerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten krijgen informatie hoe in gesprek te gaan met kinderen, ze oefenen met gesprekstechnieken. Alle soorten gesprekken in het basisonderwijs met ouders en kinderen worden op eigenschappen bekeken. Wanneer moet je wat wel en niet doen. Startgesprekken hebben een andere inhoud dan rapportgesprekken. Voortgangsgesprekken zijn weer anders dan doel gesprekken.

Communicatie en conflicthantering 2017-2020

In samenwerking met Dialogue co-trainer bij de 1 daagse cursus communicatie en conflicthantering. Leerkrachten leren in gesprek te gaan met ouders. Hierbij leren ze luisteren op basis van het 4 G model en leren ze hoe van standpunten naar belangen te spreken. Voor gezamenlijke draagkracht en positieve ontwikkeling voor de kinderen.

Expertise netwerk Prodas

Omgaan met een moeilijke groep, observeren van de leerkracht met behulp van SVIB. Inzicht krijgen in eigen gedrag en wat wel en niet werkt voor de groep. Begeleiding in samenwerking met de groep. De kinderen zien de beelden ook terug en maken samen met de leerkracht een actieplan om doelgericht bepaalde zaken aan te pakken. Bv het snel klaar zitten voor een instructie of het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen door ze meer autonomie te geven.

Leerkracht begeleiding in het geven van korte heldere instructie om de opbrengsten te verhogen en het effectief werken te verhogen. Dit dmv SVIB traject, inzicht in verhouding van instructie tot werktijd. Verder kijken we naar hoe we de werktijd inrichten en hoe kinderen doelgericht zelfsturend kunnen werken met de goede coaching van de leerkracht.

Scroll naar top
WhatsApp chat