STERK! INSPIRATIE NAMIDDAG

Laat je een namiddag helemaal onderdompelen in de wereld van het kind. Wil jij alles weten over de wereld van het kind en hoe jij hier het beste bij aan kunt sluiten? Dan is deze inspiratiedag iets voor jou. Een kind wil leren lopen, leren fietsen, leren praten. Op een bepaalde dag moet hij rustig aan doen, uitkijken en zijn mond dicht houden….Hoe begeleiden wij kinderen zodat ze de eigenheid behouden en zich toch leren gedragen volgens de waarden en normen van onze opvoeding en ons onderwijs? We willen het graag zelfstandige burgers maken die hun mannetje kunnen staan maar we maken ze afhankelijk van ons door onze goed- en afkeuring…Hoe voorkomen we het ge‘maham’ of ge’juhuf’? Hierover gaat deze inspiratiedag. Wil jij je eigen rol onderzoeken versus de ontwikkeling van het kind? Meld je dan snel aan. Kijk in de agenda voor data.

 


‘De 100 talen van het kind’ 

Loris Malaguzzi

Het kind bestaat uit honderd
Het kind heeft honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,
van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden

om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft
honderd talen
(en honderd, honderd, honderd meer)

 

Maar ze pakken er negenennegentig af.
De school en de samenleving
scheiden het hoofd van het lichaam.
Ze zeggen tegen het kind:
ontdek de wereld die er al is
en van de honderd
pakken ze er negenennegentig af.
Ze zeggen tegen het kind
dat werk en spel
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen.
En dus vertellen ze het kind

dat de honderd er niet is.
Het kind zegt:
Zeker: de honderd is er wel