Wie ik ben...

Ik ben Suzan van Lieshout-Ubbink. Dochter, zus, vrouw en moeder van Lex en Loes. In 1995 ben ik na het afronden van de PABO gestart als juf in het BO. Van groep 1 t/m groep 8, van Bouwcoördinator tot MT lid heb ik ervaring opgedaan. In 2011 ben ik de Kindercoach opleiding gaan volgen en heb me in 2013 gevestigd als Sterk! in gesprek met kinderen. Ik leef en werk op basis van 4 peilers: oordeelloos, nieuwsgierig, positief en open. Dit zijn tevens de kwaliteiten die mij typeren. In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn gezin en vrienden en familie. Ik sport graag en werk aan het neerzetten van mijn eigen bedrijf.

Wat ik kan...

In een jaar jouw team pedagogisch sterk laten communiceren met kinderen d.m.v. scholing en coaching van team en leerkrachten. In een jaar de gesprekkencyclus op jouw school aanpassen aan de huidige behoefte en met verbeterde technieken. Met behulp van de Sterk! in gesprek methode de leerkrachten en kinderen hogere opbrengsten laten behalen op didactisch en pedagogisch gebied. Als kindercoach functioneren binnen de school, voor hulpvragen van kinderen, ouders en kinderen of tussen de partners.

Wat ik doe...

Als pedagogische expert werk ik voor Prodas met kinderen, leerkrachten en teams aan de sociale emotionele ontwikkeling. Hierbij coach ik individuele kinderen, geef trainingen aan leerkrachten en coach ik leerkrachten in hun eigen ontwikkeling. Mijn specialiteit zijn kindgesprekken. Hierbij ga ik aan de slag met het hele team of een individuele leerkracht. Je leert; wat goede kindgesprekken zijn, wanneer en hoe je ze uitvoert , welke kwaliteiten je ervoor nodig hebt en hoe je zorgt dat het beleid en de registratie daadkrachtig wordt gehandhaafd, vormgeven en uitgevoerd. Verder ben ik gespecialiseerd in verlies- en rouwverwerking. Werk in met ouders aan een waardevolle communicatie met hun kind bij de Zorgboog en coach ik kinderen en volwassenen in mij eigen praktijk.

Voor wie ik er ben...

Voor teams; om samen open en ontwikkelingsgericht met elkaar in gesprek te gaan over de begeleiding en groei van kinderen in samenwerking met ouders. Om samen beleid te maken op communicatie en hogere opbrengsten te halen d.m.v. toegepaste gespreksinterventies en registratiemiddelen. Voor leerkrachten; om in je rol als leerkracht, IB-er, MT lid in gesprek met de ander bewust bekwaam te handelen doordat je inzage hebt in je eigen kwaliteiten en valkuilen. Je kunt de 4 peilers inzetten om van elk gesprek een goed gesprek te maken op basis van gezamenlijke belangen en wederzijds respect. Voor kinderen; zij gaan harder werken aan hun eigen ontwikkeling doordat de leerkracht over de goede coachvaardigheden beschikt en kinderen meer eigenaarschap gaan ervaren en toepassen.

Herken je 1 van onderstaande casussen dan ben je bij mij aan het goede adres.

Een leerling is afwachtend en wil van jou horen wat hij moet doen, terwijl jij zou willen dat hij de volgende
stap durfde te zetten en zich verantwoordelijk zou voelen voor zijn eigen ontwikkeling.

Je bent in gesprek met een kind, alleen jij bent meer aan het woord dan de ander en je hebt het idee dat de
opdracht niet over is gekomen.

Je merkt dat er in je team op verschillende niveau’s wordt gecommuniceerd en je wilt dit open breken om
te komen tot een gezamenlijke visie en vaardigheidsniveau in gesprekken.

Je vindt het zelf nog moeilijk om rustig te blijven in een gesprek waar je weerstand voelt. Je krijgt rode
vlekken of wordt zenuwachtig en klapt dicht of gaat juist alleen maar meer praten.

Je wilt kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces maar de kinderen doen tijdens de tijd die er
voor staat te weinig. Ze komen zelfsturing te kort.

Je voert ouder-kind gesprekken maar de ouder is meer aan het woord dan het kind of er komt te veel of te
weinig informatie uit je gesprekspartner. Hoe pak je dit anders aan?

Je zou willen dat de ander eens wat meer naar jou zou luisteren, dit kan door meer naar de ander te gaan
luisteren, echt waar!

Je wilt meer te weten komen hoe je kunt aansluiten in je communicatie bij verschillende leerstijlen.

Scroll naar top
WhatsApp chat